سه شنبه - ۱۶ خرداد ۱۳۹۶      5630      146 بازدید   

آفبا دکتر خلیلی زبان کارنامه۲۰

به نقل از

(کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکور))

 

ویدئو های مشابه

برنامه طعم مطالعه (انگیزه)17

به نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکور)

مدیریت ریاضی و فیزیک در کنکور

به نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکور)

۱۵ آب‍ ۱۳۹۶ ۰ 842 بازدید  
۲۲ مر ۱۳۹۶ ۰ 6054 بازدید  
۲۲ مر ۱۳۹۶ ۰ 6141 بازدید