برنامه‌ریزی در دوره‌ی مطالعاتی نوروز

موفقیت در کنکور نیازمند رعایت تمامی عوامل موفقیت است که یکی از مهمترین آنها، داشتن برنامهریزی درسی دقیق و منظم است. آنچه که سبب میشود داوطلبی بتواند در آزمون کنکور به نتیجهی دلخواه خود دست یابد، مطالعه و برنامهریزی متناسب با شرایط زمانی مربوط است. روند فرسایشی و طولانی آزمون کنکور و همچنین حجم بالای مباحث سبب میشود تا هر دورهای از این زمان، نیازمند بهکارگیری روشی خاص و ویژه باشد. منطق آزمونهای گزینهی دو نیز بر همین اساس طراحی شده است تا شما در هر دورهای متناسب با ویژگی‌‌های همان دوره مطالعه کنید. از نظر آموزشی، دورههای مطالعاتی به 4 دوره تقسیم میشود.
 
1- دورههای همگام با دبیر (برنامه): شما در این زمان باید همگام با برنامهی انتخابی خود، درسها را متنوع، متعادل در هفته و …. مطالعه کنید.
2- دورههای جمعبندی مبحثی: این زمان، ویژهی جمعبندی مباحث یک دوره است (امتحانات نیمسال اول، امتحانات نیمسال دوم و دورهی مطالعاتی نوروز جزو این زمانهاست.).
3- جمعبندی نهایی: در ماه خرداد شما باید به جمعبندی کلیهی دروس بپردازید.
4- هفتهی پایانی: که نیازمند برنامهریزی رفتاری ویژهای است.
 
 تمامی دورههای ذکر شده، دارای اهمیت ویژهای است و رعایت درست و اصولی هر یک از این دورهها، در واقع تأمینکنندهی هدف نهایی است. اما دورههای جمعبندی مبحثی، از اهمیتی دوچندان برخوردار است. مؤسسهی آموزشی گزینهی دو هم متناسب با ویژگیهای این دوره، برنامهای هماهنگ با دورهی مطالعاتی نوروز تنظیم کرده است. پس از آزمون 20/12/89 
(مرحلهی 7 آزمونها) شما تا آزمون بعدی (26/1/90)، 5 هفته فرصت دارید که با توجه به سرفصلهای آزمون 8 باید در این زمان علاوهبر جمعبندی دروس پایهی سال سوم دبیرستان، بخشی از دروس پیشدانشگاهی 2 را نیز مطالعه کنید. در واقع برنامهی شما از شنبه 21/12/89 تا پنجشنبه 25/1/90 به 3 دوره تقسیم میشود.
1- هفتهی اول
(شنبه 21/12/89 تا جمعه 27/12/89):
در این زمان شما باید طبق برنامهی مطالعاتی صفحات 16 و 17 همین دفترچه، بخشی از دروس پیشدانشگاهی 2 (که جزو سرفصلهای آزمون 28/1/89 یعنی آزمون مرحلهی 8 است) را مطالعه کنید. در این زمان شما باید مطابق شکل برنامهی ‌‌قبلی خود مطالعه کنید و در واقع مطالعه در این یک هفته، ادامهی مسیر مطالعاتی شما در ماه اسفند است. در این زمان دروس پایه مطالعه نمیشوند و شما فقط طبق برنامه، بخشهایی از دروس پیشدانشگاهی 2 را مطالعه کنید.
 
2- هفتهی دوم و سوم
(شنبه 28/12/89 تا شنبه 13/1/90):
این زمان در واقع همان دورهی مطالعاتی نوروز است که شما باید درسهای پایهی سال سوم دبیرستان را در این زمان جمعبندی کنید.
اگر میخواهید به اهمیت بسیار زیاد این زمان پی ببرید، مقالهی اطاق مشاور این شماره (صفحات 4 و 5 و 6) را خوب مطالعه کنید تا اهمیت فوقالعادهی این زمان را درک کنید. محتوای برنامهی مطالعاتی شما در این زمان، دروس سال سوم دبیرستان است که تأثیر زیادی در موفقیت شما دارد. در شش دونگ حواس این شماره (صفحهی 11) میتوانید اهمیت دروس سال سوم دبیرستان را ارزیابی کنید. خوب …! دورهی نوروز که مهم است، دروس سال سوم هم که مهم است، پس برنامهی مطالعاتی ویژهای لازم است تا از این زمان مهم برای مطالعهی این محتوای مطالعاتی مهم، درست استفاده شود.
 
● برنامهریزی مطالعاتی روزانه
(صفحات 12 و 13و 14 همین شماره):
قطعاً داشتن یک برنامهی مطالعاتی روزانه سبب می‌‌شود شما از این زمان مهم درست استفاده کنید. به همین دلیل در دورهی نوروز یک برنامهی دقیق تنظیم کردهایم تا بازدهی مطالعهی شما افزایش یابد.

در برنامهی تنظیم شده، روزهای 28/12/89 و 29/12/89 و 1/1/90 و 13/1/90 برای استراحت، دید و بازدید و … درنظر گرفته شده است و از 2/1/90 تا 12/1/90 به مطالعه اختصاص داده شده است. البته اگر هنوز قانع نشدهاید که باید در دورهی نوروز درس بخوانید و فکر میکنید اینکار سخت است، حتماً مقالهی یه دل سیر مشاوره (صفحهی 4) همین شماره را دوباره بخوانید.

در ساعت پیشنهادی مطالعه شما باید از ساعت 7 صبح مطالعه را آغاز کنید. واحدهای مطالعاتی 75دقیقه در نظر گرفته شده است که در هر واحد، حجم مشخصی از یک درس تنظیم شده است تا شما دقیقاً بدانید در هر زمان چه کاری انجام دهید. اما اینکه شما در هر واحد چه مراحلی از مطالعه را باید انجام دهید، در مقالهی «اطاق مشاور» (صفحهی 10) همین شماره به آن پرداخته شده است. پس این مقاله را هم خوب مطالعه کنید تا بتوانید با استفاده از برنامهی مطالعاتی دورهی نوروز، پیشرفت قابل قبولی در درسهای سال سوم دبیرستان داشته باشید. اگر در اجرای برنامه نتوانستید تمامی اقدامات یا مراحل مطالعهی یک مبحث را در یک واحد انجام دهید، نگران نباشید چون:

 
اولاً) در انتهای هر روز ، یک واحد جبرانی 45 دقیقه برای شما درنظر گرفته شده است تا بتوانید تصمیمات خود را کامل کنید.
 
ثانیا) قرار نیست شما در این 11 روز بتوانید در درسهای سال سوم به تسلط 100درصد برسید. فقط کافی است نسبت به قبل پیشرفت داشته باشید. یادتان باشد که تسلط نهایی در خردادماه ایجاد خواهد شد (یعنی دورهی جمعبندی)، اما لازمهی ایجاد تسلط در دورهی جمعبندی، مطالعه‌‌ی موفق شما در دورههای قبلی است. پس در دورهی نوروز تلاش کنید، دروس سال سوم را مطابق برنامه و طبق روش جمعبندی مطالعه کنید؛ اما انتظار نداشته باشید به تسلط 100درصد برسید.
 
ثالثاً) در 2 هفته بعد از نوروز [تا قبل از آزمون 8 (26/1/90)] فرصت خواهید داشت تا مباحث واقدامات مربوط به سال سوم دبیرستان را کامل کنید.
 
3- هفتهی چهارم و پنجم
(یکشنبه 14/1/90 تا پنجشنبه 25/1/90):
در این 2 هفته شما باید علاوهبر مطالعهی بخش دیگری از دروس پیشدانشگاهی 2، به تکمیل و مرور درسهای سال سوم دبیرستان بپردازید. در واقع در این 2 هفته شما باید طبق برنامهی مطالعاتی صفحات 8 و 9، در هفتهی چهارم به تکمیل دروس پیشدانشگاهی 2 که بخشی از آن را قبل از دورهی نوروز مطالعه کردید، پرداخته و در هفتهی پنجم به تکمیل و مرور مباحث آزمون 8 بپردازید.
واحد مشاورهی مؤسسهی فرهنگی – آموزشی گزینه دو

منبع کنکور

برچسب ها:
لینک کوتاه این مطلب:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد