عزیزان عزیز چنانچه دقت کنند می بینند که بعضی از سایت ها با نشر نرم افزاری به عنوان تخمین رتبه سعی در یاری شما عزیزان خواهند داشت ولی همه تلاش آن عزیزان خالی از اشکال نبوده هر چند کنکور وی آی پی از تلاش حرفه ای آن عزیزان تشکر کرده و سعی در نشر نرم افزار تخمین رتبه و نمره خاصی دارد که بتوان توسط آن نگاه دقیق تری به نمره ها و رتبه و تراز ها داشته باشیم.بانک اطلاعاتی ایجاد شده توسط کنکور وی آی پی بر اساس کنکور سال ۹۵ بوده و همه جوانب قانون سوابق تحصیلی را لحاظ نموده و با تو جه به این مهم رتبه ی شما را بر اساس سوابق تحصیلی و بدون سوابق تحصیل در نظر دارد.

توجه: سعی در تلاش برای کسب رتبه خود باشید بدون توجه به تبلیغات فریبنده موسسات

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”1″]

سیستم در حال نصب پایگاه اطلاعات داده می باشد.فعلا غیر قابل استفاده
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”7″]