تعداد سوال‌های هر درس در کنکور ریاضی – تجربی و انسانی و هنر و زبان

عنوان دروس ، تعداد سوالات دفترچه آزمون عمومی

عنوان درستعداداز شمارهتا شماره
زبان و ادبیات فارسی۲۵

۱

۲۵
زبان عربی۲۵۲۶۵۰
فرهنگ و معارف اسلامی *۲۵۵۱۷۵
زبان انگلیسی *۲۵۷۶۱۰۰

عنوان دروس ، تعداد سوالات اختصاصی گروه علوم ریاضی و فنی

عنوان درستعداداز شمارهتا شماره
ریاضیات۵۵۱۰۱۱۵۵
فیزیک۴۵۱۵۶۲۰۰
شیمی۳۵۲۰۱۲۳۵

عنوان دروس، تعداد سوالات اختصاصی گروه علوم تجربی

عنوان درستعداداز شمارهتا شماره
زمین شناسی۲۵۱۰۱۱۲۵
ریاضی۳۰۱۲۶۱۵۵
زیست شناسی۵۰۱۵۶۲۰۵
فیزیک۳۰۲۰۶۲۳۵
شیمی۳۵۲۳۶۲۷۰
بهیاری * مخصوص بهیاران شاغل و همچنین داوطلبان دارنده دیپلم بهیاری۵۰۲۷۱۳۲۰

عنوان دروس ، تعداد سوالات اختصاصی گروه  علوم انسانی

عنوان درستعداداز شمارهتا شماره
ریاضی۲۰۱۰۱۱۲۰
اقتصاد۱۵۱۲۱۱۳۵
زبان و ادبیات فارسی۳۰۱۳۶۱۶۵
زبان عربی۲۰۱۶۶۱۸۵
تاریخ و جغرافیا۳۰۱۸۶۲۱۵
علوم اجتماعی۲۰۲۱۶۲۳۵
فلسفه و منطق۲۵۲۳۶۲۶۰
روانشناسی۲۰۲۶۱۲۸۰

اصول عقاید و فقه

* مخصوص دیپلمه های علوم و معارف اسلامی دارنده گواهینامه دوره پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی نظام جدید

۲۰۲۸۱۳۰۰

عنوان دروس ، تعداد سوالات دفترچه آزمون اختصاصی گروه هنر

عنوان درستعداداز شمارهتا شماره
درک عمومی هنر۳۰۱۰۱۱۳۰
درک عمومی ریاضی- فیزیک۳۰۱۳۱۱۶۰
ترسیم فنی۲۰۱۶۱۱۸۰
خلاقیت تصویری و تجسمی۲۰۱۸۱۲۰۰
خلاقیت نمایشی۲۰۲۰۱۲۲۰
خلاقیت موسیقی۲۰۲۲۱۲۴۰
خواب مواد۲۰۲۴۱۲۶۰

عنوان سوالات، تعداد سوالات و مدت پاسخگویی به آنها به تناسب زبان خارجی

عنوان درستعداداز شمارهتا شماره
زبان تخصصی (انگلیسی – فرانسه – آلمانی)۷۰۱۰۱۱۷۰

 

منبع کانون

لینک کوتاه برای دسترسی به این مطلب : http://konkurvip.ir/?p=2871کانال تلگرام کنکور وی آی پی
برچسب ها:

:: روش های مطالعه