جمعه ۰۴ اسفند, ۱۳۹۶
آینده همان است که تو اکنون به آن می اندیشی

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع شیمی کنکور (پایه + پیش دانشگاهی)-جلسات ۱ تا ۹۰+جزوه هر جلسه

    15 views
فیلم های آموزشی رایگان آموزش جامع شیمی کنکور رو براتون…

جمعه, ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶ :: ۹:۲۵

کد خبر : 3653

فیلم های آموزشی رایگان آموزش جامع شیمی کنکور رو براتون آماده کردیم و میتونین این فیلم ها رو به صورت رایگان از همراه کنکور دانلود کنین.مدرس محمدرضا آقا جانی دبیر برجسته کنکور کشور.دانلود در ادامه مطلب

فیلم آموزش دروس پایه و پیش دانشگاهی شیمی کنکور توسط جناب آقای محمدرضا آقاجانی به صورت رایگان برای شما آماده دانلود شده و میتونین این فیلم ها رو از سایت همراه کنکور دانلود کنین.

جلسه ١ -> فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (آموزش جدول تناوبی) معارفه و تدریس فصل اول آموزش جدول تناوبی

دانلود قسمت اول آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۳ گیگابایت)

دانلود قسمت اول آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۱٫۸۵ مگابایت)

دانلود قسمت اول آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۱٫۱۶ مگابایت)

 

فصل اول و سوم شیمی(٢) صفحات: ١ تا ٢۴، ٣۵، ۴۵ و ۵٠ فصل اول (ساختار اتم) مباحث: تاریخچه ی نظریه های اتمی + تست های موضوعی ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین + تست های موضوعی اعداد کوانتومی + تست های موضوعی آرایش الکترونی اتم، الکترون های ظرفیتی، تعیین شماره ی دوره و گروه + تست های موضوعی و صفحات ١ تا ٣ و ١٣ تا ١۶ فصل سوم (ترکیب های یونی) مباحث: قاعده ی هشتایی یا اوکتت، یون های تک اتمی، ترکیب های یونی، نمک های آب پوشیده (متبلور) + تست های موضوعی

دانلود جزوه جلسه اول

 

جلسه ٢ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (ادامه ی جدول تناوبی) و شروع فصل سوم شیمی چهارم: فرمول نویسی ادامه جدول تناوبی و شروع فرمول نویسی تدریس: فصل سوم شیمی چهارم، آموزش فرمول نویسی

دانلود قسمت دوم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۳۲ گیگابایت)

دانلود قسمت دوم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۹۴٫۲۴ مگابایت)

دانلود قسمت دوم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰٫۲۳ مگابایت)

 

جلسه ٣ -> ادامۀ فصل سوم شیمی چهارم: فرمول نویسی تدریس: فصل سوم: فرمول نویسی

دانلود قسمت سوم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت سوم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۴٫۴۲ مگابایت)

دانلود قسمت سوم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۱٫۳۴ مگابایت)

 

جلسه ۴ -> ادامۀ فصل سوم شیمی چهارم: فرمول نویسی آزمون ۵ دقیقه ای در ابتدای کلاس از فرمول نویسی تدریس: فصل سوم: فرمول نویسی

دانلود قسمت چهارم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۲ گیگابایت)

دانلود قسمت چهارم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۲٫۴۱ مگابایت)

دانلود قسمت چهارم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰٫۹۹ مگابایت)

آزمون شماره ١ شیمی(٢) آزمون تستی ۵ سوالی از مباحث تدریس شده بین صفحات ١ تا ١٨ جزوه

دانلود جزوه جلسه چهارم

 

جلسه ۵ -> فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی در یک نگاه) تدریس: فصل پنجم: گروه های عاملی در یک نگاه

دانلود قسمت پنجم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۳ گیگابایت)

دانلود قسمت پنجم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۵٫۱۱ مگابایت)

دانلود قسمت پنجم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰٫۲۲ مگابایت)

فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی) تدریس صفحات: ۶، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١۴، ١٩، ٢٠، ٢١ و ٢٢ فصل پنجم مباحث: ترکیب های آلی، نام گذاری ترکیب های آلی، گروه آلکیل، نام گذاری آلکان های شاخه دار، نام گذاری آلکن های شاخه دار، گروه های عاملی، هیدروکربن های حلقوی، هیدروکربن های آروماتیک و …

دانلود جزوه جلسه پنجم

 

جلسه ۶ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی) فصل پنجم: گروه های عاملی + الکل: متانول، اتانول، ١ پروپانول، ٢ پروپانول، اتیلن گلیکول، گلیسرین، انواع الکل

دانلود قسمت ششم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ششم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۲٫۵ مگابایت)

دانلود قسمت ششم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۵٫۲۷ مگابایت)

 

جلسه ٧ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی) فصل پنجم: گروه های عاملی + اتر: دی متیل اتد، دی اتیل اتر کتون: پروپانون (استون)، ٢ هپتانون آلدهید: متانال (فرمالدهید)، اتانال (اَسِتالدِهید) استر: اتیل اتانوآت، اتیل بوتانوآت (آناناس) کربوکسیلیک اسید: متانوئیک اسید (فرمیک اسید)، اتانوئیک اسید (استیک اسید) آمید: کِولار آمین: تری متیل آمین

دانلود قسمت هفتم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت هفتم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۱۶٫۷۲ مگابایت)

دانلود قسمت هفتم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۴٫۴۶ مگابایت)

 

جلسه ٨ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی) ادامه ی فصل پنجم: گروه های عاملی(ساختارهای مهم) + تدریس صفحات ١٩، ٢٠ و ٢١ جزوه بنزن، حلقه بنزن، ترکیبات آروماتیک، سیکلوآلکان، هیدروکربن، فرّار، نقطه ی جوش، تولوئن

دانلود قسمت هشتم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۲ گیگابایت)

دانلود قسمت هشتم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۵٫۲ مگابایت)

دانلود قسمت هشتم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۶۵٫۴ مگابایت)

فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (ساختارهای مهم) صفحات: ١٩، ٢٠ و ٢١ فصل پنجم مباحث: هیدروکربن های حلقوی، هیدروکربن های آروماتیک و …

دانلود جزوه جلسه ۸

 

جلسه ٩ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (اعداد کوانتومی) حل تست از مبحث گروه های عاملی فصل پنجم + شروع تدریس فصل اول شیمی(٢): اعداد کوانتومی و آرایش الکترونی + صفحات ۶، ١٠ و ١۴ تا ٢١ جزوه

دانلود قسمت نهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۹۵۷٫۵۲ مگابایت)

دانلود قسمت نهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۴٫۲۳ مگابایت)

دانلود قسمت نهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۶۲٫۸۳ مگابایت)

آزمون شماره ٢ + فصل پنجم: شیمی آلی (حل تست از گروه های عاملی) و فصل اول: ساختار اتم (اعداد کوانتومی) تدریس صفحات: ۶، ١٠، ١۴، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢ و ٢٣ فصل پنجم مباحث: ترکیب های آلی، نام گذاری ترکیب های آلی، گروه آلکیل، گروه های عاملی، هیدروکربن های حلقوی، هیدروکربن های آروماتیک و …

دانلود جزوه جلسه نهم

 

جلسه ١٠ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (اصل آفبا و رسم آرایش الکترونی) فصل اول: ادامه ی تدریس اعداد کوانتومی، شروع اصل آفبا و رسم آرایش الکترونی + ترتیب پر شدن زیرلایه از الکترون (اصل آفبا)، صفحه ٣٠ جزوه عدد کوانتومی اصلی، عدد کوانتومی اوربیتالی، عدد کوانتومی مغناطیسی، عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین

دانلود قسمت دهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۴ گیگابایت)

دانلود قسمت دهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۰٫۶۶ مگابایت)

دانلود قسمت دهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۶٫۸ مگابایت)

فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (اعداد کوانتومی) تدریس صفحات: ٢۵، ٢۶، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١ و ٣٢ فصل اول مباحث: اعداد کوانتومی، اعداد کوانتومی اصلی، اعداد کوانتومی اوربیتالی، اعداد کوانتومی مغناطیسی، اعداد کوانتومی مغناطیسی اسپین، اصل طرد پائولی، رسم آرایش الکترونی اتم، اصل آفبا (ترتیب پر شدن زیرلایه ها از الکترون)، قاعده ی هوند، نوشتن آرایش الکترونی به روش گازهای نجیب

دانلود جزوه جلسه دهم

 

جلسه ١١ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (اصل آفبا) فصل١ شیمی٢: ساختار اتم + تولوئن، فنول، اصل آفبا، بیرونی ترین زیرلایه

دانلود قسمت یازدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت یازدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۰٫۶۹ مگابایت)

دانلود قسمت یازدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۶٫۸ مگابایت)

فصل اول و پنجم شیمی(٢) فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم صفحات: ٣٢، ٣۵، ٣۶ و ٣٧ فصل اول مباحث: نوشتن آرایش الکترونی به روش گازهای نجیب، الکترون های ظرفیتی، تعیین شماره ی تناوب و شماره ی گروه از روی آرایش الکترونی و صفحات ١٩، ٢٠ و ٢١ فصل پنجم مباحث: هیدروکربن های حلقوی، هیدروکربن های آروماتیک و …

دانلود جزوه یازدهم

 

جلسه ١٢ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (آرایش الکترونی) فصل اول شیمی(٢): ادامه ی مبحث آرایش الکترونی + تعیین شماره تناوب آزمون تستی ٧ سوالی تکلیف: سوالات ۵٨، ۶٠، ۶١، ۶٢، ۶٣، ۶٧، ٧١، ٧٨، ٨٠، ٨٢، ٨۵، ٨٧، ٨٩، ٩٣، ٩۴، ٩۵، ٩٨، ٩٩ و ١٠٠ جزوه

دانلود قسمت دوازدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۶ گیگابایت)

دانلود قسمت دوازدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۳٫۰۸ مگابایت)

دانلود قسمت دوازدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۶٫۸ مگابایت)

آزمون شماره ٣ شیمی(٢) آزمون شماره (٣) شیمی همراه با پاسخنامه این آزمون شامل ٧ سوال تستی می باشد + پاسخنامه تشریحی

دانلود جزوه دوازدهم

 

جلسه ١٣ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (آرایش الکترونی) فصل اول شیمی٢: ادامه ی ساختار اتم حل مثال از مبحث آرایش الکترونی مثال های صفحات ٢۵ تا ۵۴ فصل اول جزوه عدد اتمی کاتیون، عدد اتمی کبالت، گاز نجیب و …

دانلود قسمت سیزدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت سیزدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۴۵٫۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت سیزدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۲٫۶۳ مگابایت)

 

جلسه ١۴ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (انرژی های یونش) فصل اول شیمی٢: ادامه ی ساختار اتم تدریس و حل تست از مبحث انرژی های یونش و متوالی + تدریس اختلاف نوترون با … + حل تست های اختلاف نوترون با … صفحات ۵٢، ۵٣ و ۴٠ جزوه، سؤالات ١٢١ و ۶٩ و … بررسی انرژی های یونش و متوالی اتم منیزیم و … تکلیف: حل سوال ۶٩

دانلود قسمت چهاردهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۴ گیگابایت)

دانلود قسمت چهاردهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۴۴٫۱۹ مگابایت)

دانلود قسمت چهاردهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۶۹٫۴۸ مگابایت)

فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (انرژی های یونش و متوالی) + اختلاف نوترون با … تدریس صفحات: ۵٢، ۵٣ و ۴٠ فصل اول مبحث یونش

دانلود جزوه جلسه چهاردهم

 

جلسه ١۵ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی فصل پنجم: ادامه ی شیمی آلی تدریس: حل مثال آلکان های شاخه دار حل سؤالات ۶۵، ١١١، ١١۴، ١۶ و ١٨ حل مثال از فصل اول: نکته ی تستی اختلاف نوترون با … تکلیف: حل تست های ٧۴، ٧۶ و ١٠۴

دانلود قسمت پانزدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۶ گیگابایت)

دانلود قسمت پانزدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۹۰٫۰۷ مگابایت)

دانلود قسمت پانزدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۸۷٫۱ مگابایت)

آزمون شماره ۴ شیمی(٢) آزمون شماره (۴) این آزمون شامل ١۵ سوال تستی می باشد همراه با پاسخنامه تشریحی

دانلود جزوه جلسه پانزدهم

 

جلسه ١۶ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی فصل پنجم: ادامه ی ترکیبات آلی (نام گذاری آلکان های شاخه دار و شروع نام گذاری آلکن های شاخه دار) صفحه ی ١٠: سؤالات ١٢، ١٧، ٢١، ٢٢ و ٢٣ تشخیص زنجیره ی اصلی و …

دانلود قسمت شانزدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۵ گیگابایت)

دانلود قسمت شانزدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۸٫۲۷ مگابایت)

دانلود قسمت شانزدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۹٫۰۱ مگابایت)

فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (نام گذاری ترکیبات آلی) تدریس مبحث: نام گذاری آلکن های شاخه دار صفحات ١٠، ١٢ و ١٣ فصل پنجم

دانلود جزوه جلسه شانزدهم

 

جلسه ١٧ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین) فصل اول: ادامه ساختار اتم (ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین) صفحه ١٠: سوالات ٢٧ و ۴٠ و …

دانلود قسمت هفدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت هفدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۴٫۶۳ مگابایت)

دانلود قسمت هفدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۷٫۷۴ مگابایت)

فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین) مباحث: عدد جرمی و ایزوتوپ ها + تست های موضوعی صفحات: ٩، ١٠، ١١، ٢٢ و ٢۴ فصل اول جزوه

دانلود جزوه جلسه هفدهم

 

جلسه ١٨ -> فصل سوم شیمی(٢): ترکیب های یونی (قسمت اول) فصل سوم: ترکیب های یونی (قسمت اول) تدریس صفحات ٩ تا ١٢ از فصل سوم حل سوالات ٢٢، ٢٠، ١٨ و ٢۴ مباحث: انرژی شبکۀ بلور، انرژی آزادشده، انرژی شبکه ی NaCl، قدرت پیوند یونی، نقطه ی ذوب و جوش، نوشتن معادله ی انرژی شبکه و … تکلیف: از فصل ٢ صفحات ١ تا ١٠ و از فصل ۵ نیز الماس و گرافیت مطالعه شود.

دانلود قسمت هجدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۲ گیگابایت)

دانلود قسمت هجدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۴٫۸۸ مگابایت)

دانلود قسمت هجدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۸۱٫۱ مگابایت)

فصل سوم شیمی(٢): انرژی شبکه بلور مباحث: انرژی شبکه، انرژی آزادشده، انرژی شبکه NaCl، قدرت پیوند یونی نقطه ی ذوب و جوش، نوشتن معادله ی انرژی شبکه و … صفحات: ٩، ١٠، ١١ و ١٢ فصل سوم جزوه

دانلود جزوه جلسه هجدهم

 

جلسه ١٩ -> ادامۀ فصل سوم شیمی(٢): ترکیب های یونی (قسمت دوم) فصل سوم: ادامه ی ترکیب های یونی (درصد جرمی یک عنصر در ترکیب) تدریس صفحات ١٣ تا ١۶ جزوه حل سوالات ٣٢، ٣٣ و ٣٩ از فصل سوم و سوال ۵٠ از صفحه ٢٧ فصل پنجم مباحث ذکر شده در کلاس: بنزوئیک اسید، اگزالیک اسید، بنزوآت، اگزالات، آلکیل آلکانوآت و سدیم بنزوآت تکلیف: صفحه ۴ سوال ٢۶ و صفحه ١۶ سوال ٣٨

دانلود قسمت نوزدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۹ گیگابایت)

دانلود قسمت نوزدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۲٫۲۹ مگابایت)

دانلود قسمت نوزدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۹٫۹ مگابایت)

فصل سوم و فصل پنجم شیمی(٢) فصل سوم شیمی(٢): ترکیب های یونی (درصد جرمی یک عنصر در ترکیب) صفحات ١٣، ١۴، ١۵ و ١۶ فصل سوم و فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی صفحه ٢٧ از فصل پنجم مباحث: بنزوئیک اسید، اگزالیک اسید، بنزوآت، اگزالات، آلکیل آلکانوآت، سدیم بنزوآت

دانلود جزوه جلسه نوزدهم

 

جلسه ٢٠ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس) فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس یا مدل الکترون نقطه ای) صفحات ١٩ تا ٢٢ جزوه: ساختار لوویس مبحث پیوند داتیو مباحث ذکر شده: تعداد الکترون های لایه ی ظرفیت، پیوند داتیو (کووالانسی کوئوردینانسی) ساختار لوویس اسیدها، مثال ها: فسفریک اسید، کربنیک اسید، نیتریک اسید، کلرومتان، کلروفرم، سولفوریک اسید، جفت پیوندی، جفت ناپیوندی، قلمرو الکترونی و تعیین قلمرو الکترونی و …)

دانلود قسمت بیستم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۱ گیگابایت)

دانلود قسمت بیستم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۱٫۱۸ مگابایت)

دانلود قسمت بیستم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۹٫۸۸ مگابایت)

فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس) مباحث: ساختار لوویس (مدل الکترون نقطه ای)، پیوند داتیو (کووالانسی کوئودینانسی)، تعداد الکترون های لایه ی ظرفیت، ساختار لوویس اسیدها و … صفحات ١٩، ٢٠، ٢١ و ٢٢ فصل چهارم جزوه

دانلود جزوه جلسه بیستم

 

جلسه ٢١ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس) ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (ادامه ی ساختار لوویس) مباحث: لوویس یون ها، شکل هندسی مولکول، لوویس گوگرد تترافلوئورید، لوویس گوگرد هگزافلوئورید، لوویس سولفات، لوویس کربنات، لوویس فسفات بررسی آزمون شماره ۵

دانلود قسمت ۲۱ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۸۹٫۷۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۳٫۷۸ مگابایت)

فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کوولانسی (ادامه ی ساختار لوویس) مباحث: شکل هندسی مولکول (جهت گیری سه بعدی یا آرایش هندسی مولکول ها) و بادکنک بازی و … صفحات: ٢٣، ٢۴ و ٢۵ فصل چهارم جزوه

دانلود جزوه جلسه ۲۱

 

جلسه ٢٢ -> ادامه ی فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی (مولکول قطبی و ناقطبی- نام گذاری ترکیب های ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (مولکول قطبی و ناقطبی- نام گذاری ترکیب های مولکولی) تدریس صفحات ١٣، ١۴، ٢۶ و ٢٧ جزوه مباحث: جزئی بار منفی، جزئی بار مثبت، تشخیص تستی مولکول قطبی و ناقطبی، تعیین عدد اکسایش از روی ساختار لوویس

دانلود قسمت ۲۲ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۸ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۹۰٫۵۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۴٫۶ مگابایت)

فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کوولانسی (مورکول قطبی و ناقطبی) + نام گذاری ترکیب های مولکولی مباحث: نام گذاری ترکیب های مولکولی، نیروهای بین مولکولی، مولکول قطبی و ناقطبی و مایع شدن گازها صفحات: ١٣، ١۴، ٢۶ و ٢٧ فصل چهارم جزوه

دانلود جزوه جلسه ۲۲

 

جلسه ٢٣ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی مباحث: نام گذاری ترکیب های مولکولی به روش عدد اکسایش + فرمول مولکولی، فرمول تجربی و فرمول ساختاری تعیین عدد اکسایش از روی فرمول شیمیایی

دانلود قسمت ۲۳ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۸ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۳٫۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۳٫۲۲ مگابایت)

فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (نام گذاری ترکیب های مولکولی به روش عدد اکسایش) مباحث: نام گذاری ترکیب های مولکولی و … صفحات: ١٣ و ١۴ فصل چهارم جزوه و فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (فرمول مولکولی / فرمول تجربی / فرمول ساختاری) مباحث: فرمول ساختاری گسترده، فرمول ساختاری و تست های موضوعی صفحات: ١۶، ١٧ و ١٨ فصل چهارم جزوه

دانلود جزوه جلسه ۲۳

 

جلسه ٢۴ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی ادامه ی تدریس فرمول مولکولی، فرمول تجربی و فرمول ساختاری + تعیین فرمول تجربی از شیمی(٣) حل تست شماره ٣٢، ٣٣، ٢٩، ٣١ و ٢۶ پلی کپی

دانلود قسمت ۲۴ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۲۳٫۹۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰٫۴۳ مگابایت)

شیمی(٢): تست های واکنش های شیمیایی و استوکیومتری این تست ها در کلاس، توسط دبیر حل شده

دانلود جزوه جلسه ۲۴

 

جلسه ٢۵ -> فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی حل تست های ٢٧ و ٢٨ پلی کپی (ادامه ی زنگ قبل) تدریس فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی، صفحات ١٣، ١۴، ١۵، ١۶ و ١٧ فصل دوم مباحث بررسی شده: شعاع اتمی، انرژی نخستین یونش و الکترونگاتیوی

دانلود قسمت ۲۵ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۸ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۰٫۳۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۱٫۹ مگابایت)

تست های واکنش های شیمیایی و استوکیومتری و فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی حل تست ٢٧ و ٢٨ توسط دبیر مباحث تدریس شده در جزوه: شعاع اتمی، انرژی نخستین یونش و الکترونگاتیوی صفحات ١٣، ١۴، ١۵، ١۶ و ١٧ جزوه، فصل دوم (روندهای تناوبی

دانلود جزوه جلسه ۲۵

 

جلسه ٢۶ -> ادامه ی فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی تدریس صفحات ٧، ٨، ٩ و ١٠ از فصل دوم جزوه بررسی یدومتان، کلرومتان، دیبرمواتان، کلرواتان، واکنش هیدروژن دار شدن اتن، سانواتن، پلی سیانواتن، پروپن، پلی پروپن و وینیل کلرید

دانلود قسمت ۲۶ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۹۴٫۴۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی مباحث: آلکان ها، آلکن ها، آلکین ها، تست های موضوعی و … صفحات: ٧، ٨، ٩ و ١٠ فصل ۵ جزوه

دانلود جزوه جلسه ۲۶

 

جلسه ٢٧ -> ادامۀ فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی تدریس صفحات ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣ و ٢۴ جزوه حل تست های ١٧، ١٨، ١٩ و ..

دانلود قسمت ۲۷ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۴ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۸۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۳۸ مگابایت)

فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی صفحات ١٨، ١٩ و ٢٠ فصل دوم جزوه و صفحات ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣۴، ٣۵ و ٣۶ از فصل چهارم جزوه مبحث: تست های موضوعی

دانلود جزوه جلسه ۲۷

 

جلسه ٢٨ -> ادامۀ فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی (حل تست) حل تست های فصل دوم جزوه شیمی(٢) تست های شماره ٣٠ تا ۴٧

دانلود قسمت ۲۸ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۹۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۳ مگابایت)

ادامه ی فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی تست های ٣٠ تا ۴٧ صفحات: ٢٠، ٢١، ٢٢ و ٢۴ فصل دوم جزوه شیمی(٢)

دانلود جزوه جلسه ۲۸

 

جلسه ٢٩ -> ادامۀ فصل دوم و پنجم شیمی(٢): روندهای تناوبی- شیمی آلی حل تست آخر صفحه ٢۴ فصل دوم جزوه شیمی(٢) حل تست های صفحات ٢٢ تا ٢۶ فصل پنجم شیمی(٢)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)

تست های فصل دوم شیمی(٢):روندهای تناوبی صفحات ١، ٢، ٣، ۴، ۵، ۶، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣ و ٢۴ جزوه فصل دوم شیمی(٢) و تست های فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی صفحات ٢٢، ٢٣، ٢۴، ٢۵ و ٢۶ فصل پنجم جزوه شیمی(٢)

دانلود جزوه جلسه ۲۹

 

جلسه ٣٠ ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (حل تست) حل تست های صفحات ٢٧، ٢٨، ٢٩ و ٣٠ جزوه شیمی(٢) انواع پیوند بین مولکولی مـثل لوندون

دانلود قسمت ۳۰ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰ مگابایت)

تست های فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی صفحات ٢٧، ٢٨، ٢٩ و ٣٠ فصل پنجم جزوه شیمی(٢)

دانلود جزوه جلسه ۳۰

 

جلسه ٣١ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی ادامه ی فصل پنجم: شیمی آلی حل تست ۶١ تا ۶٨ صفحه ی ٣٠

دانلود قسمت ۳۱ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۳ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ٣٢ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی ادامه ی فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی حل تست های کنکور ٩۴ مباحث: پیوند کووالانسی، انواع پیوند، حل تست های آن

دانلود قسمت ۳۲ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۴ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۹۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

 

جلسه ٣٣ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کوالانسی ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی مبحاث: تشکیل پیوند کوالانسی و نیروهای بین مولکولی

دانلود قسمت ۳۳ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۸۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۳۸ مگابایت)

 

جلسه ٣۴ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کوالانسی ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی مباحث: مقایسه ی نقطه ی جوش ترکیبات هیدروژن دار گروه های ١۴ تا ١٧ جدول تناوبی، هیبرید رزونانسی حل تست های فصل چهارم، صفحه ی ٢٩ تا پایان ۴۴

دانلود قسمت ۳۴ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۰۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۳ مگابایت)

 

جلسه ٣۵ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری (موازنه) ادامه ی فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری (موازنه) آموزش موازنه

دانلود قسمت ۳۵ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۹۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

 

جلسه ٣۶ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری (معادله نویسی) ادامه ی فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری (معادله نویسی) تدریس انواع واکنش های شیمیایی: سوختن، ترکیب(سنتز) و تجزیه

دانلود قسمت ۳۶ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۵ مگابایت)

 

جلسه ٣٧ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری ادامه ی فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری تدریس مباحث: تجزیه و جابجایی یگانه و دوگانه

دانلود قسمت ۳۷ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ٣٨ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری ادامه ی فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری حل تست های کنکور سراسری

دانلود قسمت ۳۸ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ٣٩ -> فصل اول پیش: سینتیک فصل اول پیش: سینتیک شروع شیمی سال چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) صفحات ١٣ تا ٢٢ جزوه

دانلود قسمت ۳۹ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۳ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۲۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰ مگابایت)

جزوه فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی شامل تست های موضوعی صفحات: ١٣ تا ٢٢

دانلود جزوه جلسه ۳۹

 

جلسه ۴٠ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک شروع شیمی سال چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) صفحات ١٣ تا ٢٢ جزوه

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۳۴ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت بالا ( ۱۳۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت متوسط (۵۳ مگابایت)

 

جلسه ۴١ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک حل سؤالات ٢۴، ٢۶، ٩ و ١۵ تست های کنکور و سؤالات ١٢ و ٢۵ تست های تکمیلی مباحث: سینتیک، سرعت واکنش، تغییر غلظت، تغییر مول، معادله ی واکنش، تجزیه، استوکیومتری واکنش، چگالی، حجم، جرم مولی، مول، هیپوکلریت، کلریت، کرات، پرکلرات، واکنش دهنده و فرآورده

دانلود قسمت ۴۱ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۱ آموزش با کیفیت بالا ( ۱۶۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۱ آموزش با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ۴٢ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک حل مسائل ٢۵، ١٧ و ۵ تست های تکمیلی مباحث: سینتیک، سرعت واکنش، تغییر غلظت، تغییر مول، معادله ی واکنش و …

دانلود قسمت ۴۲ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۲ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۲ آموزش با کیفیت بالا ( ۱۴۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۲ آموزش با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)

 

جلسه ۴٣ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) صفحات ٢۶، ٢٧ و ٣١ کتاب برگزاری یک آزمون ده دقیقه ای و حل سؤالات آن در کلاس

دانلود قسمت ۴۳ آموزش با کیفیت عالی (۸۸۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۳ آموزش با کیفیت بالا (۹۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۳ آموزش با کیفیت متوسط (۳۶ مگابایت)

پلی کپی شیمی آزمون دو سوالی، که در کلاس برگزار شد.

دانلود جزوه جلسه ۴۳ شیمی

 

جلسه ۴۴ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) حل تست های تکمیلی قانون سرعت صفحات ٧٠، ٧١ و ٧٢ و صفحات ٢۶ تا ٣٣ کتاب، سؤالات کنکور و درس روز دوشنبه آزمون شیمی تکلیف: صفحه ٧٠، تست های ۵١، ۵٢، ۵٣، ۵۴، ۵۶، ۵٧، ۵٨، ۵٩، ۶٠، ۶١ و ۶٢

دانلود قسمت ۴۴ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۳۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۴ آموزش با کیفیت بالا (۱۳۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۴ آموزش با کیفیت متوسط (۵۴ مگابایت)

 

جلسه ۴۵ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک مباحث: نظریه های سینتیک، نظریه ی برخورد، نظریه ی حالت گذار(پیچیده ی فعال)، واکنش دهنده های گرماگیر و گرماده، آنتالپی تشکیل عناصر در حالت استاندارد و … حل سوال ۵١ از صفحه ی ٣٩ جزوه

دانلود قسمت ۴۵ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۵ آموزش با کیفیت بالا (۱۱۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۵ آموزش با کیفیت متوسط (۴۴ مگابایت)

 

جلسه ۴۶ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (حل تست های سینتیک شیمیایی) حل سؤالات ۵٢، ۵۴، ۵۵، ۶٠، ۶١، ۶٢ و ۶٨ از صفحات ٣٩ تا ۴٣ جزوه تکلیف: حل سوال ۵٣ از صفحه ی ٣٩ مباحث: پیچیده ی فعال به واکنش دهنده ها و پیچیده ی فعال به واکنش فرآورده ها

دانلود قسمت ۴۶ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۶ آموزش با کیفیت بالا (۱۰۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۶ آموزش با کیفیت متوسط (۴۴ مگابایت)

 

جلسه ۴٧ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک برگزاری آزمون سینتیک در کلاس و حل سوالات آن توسط دبیر

دانلود قسمت ۴۷ آموزش با کیفیت عالی (۴۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۷ آموزش با کیفیت بالا (۵۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۷ آموزش با کیفیت متوسط (۲۱ مگابایت)

پلی کپی آزمون شیمی سینتیک آقاجانی این آزمون شامل سه سوال است که در کلاس برگزار شد و دو سوال آن توسط دبیر حل شد.

دانلود جزوه جلسه ۴۷ شیمی

 

جلسه ۴٨ -> فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری مبحث: آموزش نکات استوکیومتری حل تست ٣١ جزوه

دانلود قسمت ۴۸ آموزش با کیفیت عالی (۳۴۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۸ آموزش با کیفیت بالا (۴۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۸ آموزش با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

جزوه استوکیومتری واکنش آقاجانی جزوه مربوط به شیمی(٣) استوکیومتری واکنش و موازنه و واکنش های شیمیایی

دانلود جزوه جلسه ۴۸ شیمی

 

جلسه ۴٩ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری حل مسائل استوکیومتری، تست های ۴٧، ۵٢، ۶٩، ۶٢، ٨۶، ٩٣ و ۶٨ تکلیف: حل تست های (درصد خلوص) ٨٨، ٨٩، ٩٣، ٩۵، ٩٧ و ٩٨ تا ١٠۴ و تست های (استوکیومتری واکنش) ۴٧، ۴٨، ۴٩، ۵٠، ۶٢، ۵٢، ۵۶، ۵٧، ۵٨، ۶٠، ۶٢، ۶٨، ۶٩، ٧٠ و ٧۶ روز دوشنبه آزمون از مبحث سینتیک

دانلود قسمت ۴۹ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۹ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۹ آموزش با کیفیت بالا (۱۳۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۹ آموزش با کیفیت متوسط (۵۱ مگابایت)

 

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
آگاهی از

تمام حقوق این سایت متعلق به خبرگزاری کنکور وی آی پی می باشد . با ما آینده در دستان توست . کنکور وی آی پی