راهنمای انتخاب رشته دانشگاه آزاد

به نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکور))

به جرئت می توان گفت انتخاب رشته دانشگاه آزاد با وجود اینکه الگوی پیچیده و سردرگم کننده سابق را ندارد ولی همچنان از خیلی از جهات برای والدین و دانش آموزان گنگ و مبهم است. در سال های قبل که سابقه انتخاب رشته حضوری دانشگاه آزاد برای دانش اموزان را داشتیم می دیدیم که تقریبا نصف زمانی که برای مشاوره اختصاص می دادیم به از بین بردن تصورات اشتباه در ذهن والدین و دانش آموزان صرف می شد.

در نتیجه تصمیم گرفتیم برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۵ علاوه بر ایجاد راهنمای جامع انتخاب رشته دانشگاه آزاد که شامل کلیه قوانین و راهکارهای انتخاب رشته صحیح است تراز قبولی رشته محل های مختلف را نیز قرار دهیم تا به این شکل سهم ویژه ای در انتخاب رشته صحیح دانش آموزانی داشته باشیم که از تماس تلفنی یا مشاوره حضوری با مشاوران هیوا محروم هستند.

 

در سال های قبل از ۹۲ که کنکور دانشگاه آزاد از کنکور دانشگاه های سراسری جدا بود انتخاب رشته دانشگاه آزاد به این شکل بود که انتخاب اول شما حساسیت بیشتری نسبت به انتخاب های دیگر دانش آموزان داشت. یعنی اگر داوطلبی انتخاب اول خود را به گزینه ای اختصاص می داد که شانس قبولی پایینی در آن داشت کلا شانس قبولی اش حتی در انتخاب های پایینی هم کاهش می یافت. علت آن هم مشخص بود : انتخاب رشته دانشگاه آزاد در سال های قبل از ۹۱ ، قبل از برگزاری آزمون دانشگاه آزاد برگزار می شد ( درست مانند آنچه الان در ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد داریم ) و درنتیجه دانش آموز چون تخمین صحیحی از رتبه و تراز احتمالی اش در کنکور دانشگاه آزاد نداشت مجبور می شد به انتخابی که مطمئن بود شانس قبولی در آن را دارد اکتفا کند.

اما از سال ۹۲ به این سو، که آزمون دانشگاه آزاد و سراسری ادغام شده است و دانشگاه آزاد نیز از کارنامه سازمان سنجش برای انتخاب رشته استفاده می کند دیگر اهمیتی ندارد که انتخاب اول شما چه انتخابی باشد. درواقع از سال ۹۲ به این سو انتخاب رشته دانشگاه آزاد هم مثلانتخاب رشته کنکور سراسری شده است و فقط ترتیب اولویت های شما مهم است. زیرا وقتی برگه انتخاب رشته هر دانش آموز بررسی می شود تراز او مشخص است و تا وقتی کل انتخاب های هر داوطلب خوانده نشود به سراغ نفر بعدی که تراز پایین تر از او دارد نمی رود.

حال با این مقدمه می خواهیم از ابتدا الگو و روش صحیح انتخاب رشته دانشگاه آزاد را برای شما شرح دهیم :
انتخاب رشته دانشگاه آزاد تفاوت های زیادی با انتخاب رشته کنکور سراسری دارد که در زیر به تعدادی از این تفاوت های مهم اشاره می کنیم :
۱٫در انتخاب رشته دانشگاه آزاد فقط تراز در زیرگروه مهم است و با رتبه در سهمیه و رتبه کشوری کاری نداریم :

۲٫در انتخاب رشته دانشگاه آزاد سهمیه بومی وجود ندارد :

۳٫در انتخاب رشته دانشگاه آزاد تعداد انتخاب کمتری داریم. بنابراین انتخاب هایمان حساسیت بیشتری دارند.

۴٫در انتخاب رشته دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال هم تاثیر گذار است :

۵٫در انتخاب رشته دانشگاه آزاد آمار قبولی کمتری نسبت به انتخاب رشته کنکور سراسری داریم :

فکر می کنیم اگر در ابتدا مقاله انتخاب رشته کنکور سراسری را مطالعه کرده باشید. با دانستن این تفاوت ها باید کاملا با فضای انتخاب رشته دانشگاه آزاد هم به خوبی آشنا شده باشید.

همانطور که قبلا هم گفتیم نکته مهم در انتخاب رشته دانشگاه آزاد کم بودن تعداد انتخاب هایمان است که مارا مجبور می کند انتخاب بی حساب و کتاب نداشته باشیم. از طرف دیگر گفتیم در انتخاب رشته دانشگاه آزاد تنها تراز اهمیت دارد و رتبه در منطقه و رتبه در کشور بی اهمیت است. حال با دانستن این موارد باید به سراغ ترتیب درست چینش انتخاب هایمان برویم.

مانند انتخاب رشته کنکور سراسری موظفیم در انتخاب هایمان هم انتخاب خوشبیانه داشته باشیم هم انتخاب منطقی هم انتخاب بدبینانه. اما سوال اصلی این است که چه انتخابی برای هر داوطلب خوشبیانه به حساب می آید، چه انتخابی منطقی و چه انتخابی بدبینانه. برای اینکه یک فرمول کلی برای این موضوع به دست آوریم باید مانند زیر عمل کنیم:

انتخاب خوشبیانه:

انتخابی است که آخرین تراز قبولی در آن نسبت به تراز قبولی ما حداکثر ۴۰۰ تا و حداقل ۱۰۰ تا بیشتر باشد. بعنوان مثال اگر تراز ما در زیرگروه ۱ تجربی ۶۸۰۰ است می توانیم رشته محل هایی که در زیرگروه ۱ تجربی قرار دارند و تراز قبولی در آن بین ۶۹۰۰ تا ۷۲۰۰ است را انتخاب خوشبیانه بنامیم.

انتخاب منطقی :

انتخابی است که تراز قبولی در آن نسبت به تراز ما حداکثر ۱۰۰ تا بیشتر و  ۱۰۰ تا کمتر باشد. بعنوان مثال اگر تراز ما در زیرگروه ۱ تجربی ۶۸۰۰ است می توانیم رشته محل هایی که در زیرگروه ۱ تجربی قرار دارند و تراز قبولی آن در بازه ۶۷۰۰ تا ۶۹۰۰ قرار می گیرند را انتخاب منطقی و معقول بدانیم.

انتخاب بدبینانه :

انتخابی است که تراز قبولی در آن نسبت به تراز ما حداکثر ۴۰۰ تا پایین تر باشد. بعنوان مثال اگر تراز ما در زیرگروه ۱ تجربی ۶۸۰۰ است می توانیم رشته محل هایی که در زیرگروه ۱ تجربی قرار دارند و تراز قبولی آن در بازه ۶۴۰۰ تا ۶۷۰۰ باشد را انتخاب بدبینانه بنامیم.

دقت کنید وقتی می خواهید رشته محلی را انتخاب کنید حتما تراز قبولی آن را با تراز زیر گروه مناسب در کارنامه تان مقایسه کنید. بعنوان مثال اگر خواهان رشته داروسازی هستید باید ترازتان در زیرگروه ۲ را با آخرین تراز قبولی آن مقایسه کنید و برای سایر رشته ها هم باتوجه به دفترچه ثبت نام که رشته های هر زیرگروه در کلیه رشته ها در آن درج شده است مقایسه صحیح انجام دهید.

اما سوالی که هنوز به آن پاسخ داده نشده سهم انتخاب های خوشبیانه و منطقی و بدبینانه در انتخاب های ۲۰تایی ماست. یعنی چه تعداد از ۲۰ انتخابمان خوشبینانه، چه تعداد منطقی و چه تعداد بدبینانه باشد.

به نظر مشاوران گروه مشاوره هیوا تعداد انتخاب های خوشبیانه باید حداقل دو انتخاب و حداکثر ۶ انتخاب باشد. بیشتر از ۶ انتخاب و کمتر از ۲ انتخاب به ترتیب منجر به کاهش شانس شما در انتخاب های منطقی و کاهش شانس شما در انتخاب های خوشبیانه می گردد.

تعداد انتخاب های منطقی باید حداقل ۸ انتخاب و حداکثر ۱۴ انتخاب باشد. بیشتر از ۱۴ انتخاب و کمتر از ۸ انتخاب به ترتیب منجر به کاهش شانس قبولی در انتخاب های خوشبیانه و بدبینانه و کاهش شانس قبولی در انتخاب های منطقی می گردد.

تعداد انتخاب های بدبینانه باید حداقل ۲ انتخاب و حداکثر ۶ انتخاب باشد. بیشتر از ۶ انتخاب بدبینانه و کمتر از ۲ انتخاب به ترتیب منجر به کاهش شانس قبولی در انتخاب های منطقی و کاهش شانس قبولی در انتخاب های بدبینانه می گردد.

نکات تکمیلی برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد :

این بازه ای که برای انتخاب های خوشبینانه، منطقی و بدبینانه تعریف کرده ایم بر مبنای دفترچه سال قبل و ظرفیت های سال قبل است. یکی از بزرگ ترین اتفاقاتی که ممکن است این است که ظرفیت های امسال به شکل ویژه ای افزایش یابد. اما چگونه ؟!
سال قبل یعنی سال ۹۴ در تکمیل ظرفیت مهرماه شاهد رشته محل های معرفی شده جدید زیادی بودیم تحت عنوان رشته های “مازاد خودگردان”. این رشته محل ها که تقریبا به اندازه تمام رشته های دفترچه اضافه شده بودند در واقع به معنای تحصیل در همان رشته اصلی و همان دانشگاه اصلی ولی با شهریه دوبرابری بود. یعنی در اکثر شهرهای کشور اگر یک دانشگاه آزاد مثلا در رشته اتاق عمل دانشجو می گرفت حالا در تکمیل ظرفیت در همان رشته اتاق عمل تحت عنوان “مازاد خودگردان اتاق عمل” دانشجو می گرفت.

چنین اتفاقی چون در تکمیل ظرفیت افتاد و به دلایل متعددی که ذکرش در این مقاله نمی گنجد نتوانست تراز قبولی را به شکل قابل توجهی تکان دهد. اما اگر همین رشته محل های مازاد خودگردان در دفترچه دانشگاه آزاد کنکور ۹۵ قرار گیرد چون به در کنار رشته محل های اصلی قرار گرفته می توانیم حدس بزنیم که تراز قبولی دانشگاه آزاد را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد.

اگر در انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۵ در بین رشته محل های معرفی شده، رشته محل های مازاد خودگردان نیز وجود داشت چگونه انتخاب رشته کنیم؟
برای آشنایی با انتخاب رشته خوشبینانه و منطقی و بدبینانه در حضور رشته محل های ظرفیت مازاد خودگردان کلیک کنید.

امیدواریم این مقاله در کنار مقاله ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد بتواند راهنمای مفیدی برای آن دسته از داوطلبانی شود که قصد تحصیل در دانشگاه آزاد را دارند.

منبع

برچسب ها:
لینک کوتاه این مطلب:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد