رشته های مختلف دانشگاهی

 

سید مرتضی جابر موسوی – رتبه 1135 رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد 95

سجاد اسدی – رتبه 52 رشته الهیات و معارف اسلامی ارشد 95

رضا محمدی – رتبه 125 رشته فیزیک ارشد 95

رتبه 316 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

مرضیه اردکانی – رتبه 426 رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد 95

حسن رضایی نژاد – رتبه 508 رشته مهندسی عمران ارشد 95

نسرین جلیلیان – رتبه 920 رشته زبان و ادبیات فارسی ارشد 95

میررضا میرمناف زاده – رتبه 3 رشته حسابداری ارشد 95

سعید براتی – رتبه 121 رشته مدیریت ارشد 95

بهروز افشاری – رتبه 145 رشته مهندسی عمران ارشد 95

محمد کریمی – رتبه 286 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

رضا محقق – رتبه 304 رشته علوم سیاسی ارشد 95

عبدالکریم خوشمیرزاده – رتبه 437 رشته روانشناسی ارشد 95

اکرم جعفری – رتبه 784 رشته تاریخ ارشد 95

محمد علیزاده – رتبه 1565 رشته مهندسی عمران ارشد 95

ایمان صابری – رتبه 786 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

حسین قربانیان – رتبه 241 رشته منابع طبیعی و رتبه 27 محیط زیست ارشد 95

سلمان رویشگر – رتبه 147 رشته ژئوفیزیک و هواشناسی ارشد 95

علی اصغر اسماعیلی – رتبه 110 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

حسین فلاحی – رتبه 7 رشته بیوشیمی بالینی ارشد 95

مونا اصغرزاده – رتبه 369 رشته مدیریت ارشد 95

رتبه 339 رشته مهندسی عمران ارشد 95

رتبه 19 رشته علوم تربیتی 2 ارشد 95

علا مهرپویا – رتبه 25 رشته علوم اجتماعی ارشد 95

متین رضایی – رتبه 2592 مهندسی کامپیوتر و رتبه 3651 فناوری اطلاعات ارشد 95

محمد حسین قطره نبی – رتبه 1 رشته مهندسی نساجی ارشد 95

فرزاد راسخ – رتبه 233 رشته مهندسی عمران ارشد 95

رتبه 389 رشته حسابداری ارشد 95

نینا ریاحی – رتبه 282 رشته علوم جغرافیایی ارشد 95

فرزاد جوکار – رتبه 273 مهندسی شیمی و رتبه 53 فرآوری و انتقال گاز ارشد 95

سید سجاد عابدی – رتبه 574 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

رامین سربازجدی – رتبه 2390 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

حامد عدالت – رتبه 62 رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ارشد 95

رتبه 119 رشته علوم سیاسی ارشد 95

رتبه 767 رشته مهندسی برق ارشد 95

نیما نامور – رتبه 12 رشته مهندسی مواد و متالوژی ارشد 95

میثم دلشاد – رتبه 1405 رشته مهندسی عمران ارشد 95

مهین موسوی – رتبه 13394 رشته مهندسی کامپیوتر ارشد 95

محمد بهاری – رتبه 13 رشته مهندسی برق ارشد 95

محسن درویشی نژاد – رتبه 238 رشته مهندسی برق ارشد 95

رتبه 442 رشته معماری ارشد 95

رتبه 3230 رشته مدیریت اجرابی ارشد 95

حسین محمدی – رتبه 251 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

رتبه 3 رشته علوم تربیتی 1 ارشد 95

کمیل نصیری – رتبه 677 رشته علوم تربیتی 1 ارشد 95

سجاد کرمی – رتبه 1607 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

رتبه 1614 رشته مهندسی برق ارشد 95

حسین رضایی – رتبه 399 مهندسی شیمی و رتبه 98 فرآوری و انتقال گاز ارشد 95

عابد دانش – رتبه 1 رشته منابع طبیعی ارشد 95

رتبه 460 رشته حسابداری ارشد 95

حسین درتومی – رتبه 101 رشته مهندسی نفت ارشد 95

حسین جمالی – رتبه 821 رشته مهندسی عمران ارشد 95

امیرمحمد اخوان– رتبه 227 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

الناز حسن پور – رتبه 13 رشته مدیریت اجرایی ارشد 95

علیرضا الهیاری – رتبه 72 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

فرشید محمدخانی نژاد – رتبه 413 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

ارسلان امرانی – رتبه 952 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

شاهین تبریزی – رتبه 2081 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

سید محمدرضا حسینی – رتبه 186 رشته حسابداری ارشد 95

الهام نبوی – رتبه 369 رشته حسابداری ارشد 95

رضا محرمی – رتبه 1618 رشته حسابداری ارشد 95

رتبه 3191 رشته حسابداری ارشد 95

محمدحسن شیرازی – رتبه 59 رشته مهندسی عمران ارشد 95

فاطمه رستمیان – رتبه 26 رشته روانشناسی 1 ارشد 95

پریسا حیدری – رتبه 55 رشته روانشناسی 2 ارشد 95

سید علی حسینی – رتبه 365 رشته علوم سیاسی ارشد 95

احمد علیون – رتبه 121 رشته مهندسی شیمی ارشد 95

حسن خلوتی – رتبه 37 رشته فیزیک ارشد 95

محمد نادری – رتبه 65 رشته فیزیک ارشد 95

محمدرضا مبارکی – رتبه 260 رشته فیزیک ارشد 95

سجاد صدیق – رتبه 36 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

عمادالدین سرآمد – رتبه 62 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

جعفر حسین زاده – رتبه 589 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

علی آزادی فر – رتبه 460 مهندسی شیمی و رتبه 122 فرآوری و انتقال گاز ارشد 95

محمداحسان اسلامی – رتبه 53 رشته علوم اقتصادی ارشد 95

فرزاد شریف زاده – رتبه 57 رشته الهیات و معارف اسلامی ارشد 95

رتبه 795 رشته مهندسی برق ارشد 95

رتبه 126 رشته مهندسی مواد و متالوژی ارشد 95

محمدحسن پوستچی – رتبه 13 رشته تاریخ ارشد 95

اکبر سیفی – رتبه 11 رشته مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات ارشد 95

علیرضا عرب زاده – رتبه 2 رشته حسابداری ارشد 95

رتبه 80 رشته ایمنی صنعتی ارشد 95

رتبه 62 رشته مدیریت ارشد 95

رتبه 11 رشته تاریخ ارشد 95

میثم فرهمندی – رتبه 266 رشته مهندسی برق ارشد 95

محسن منجزی – رتبه 2566 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

سجاد حیدرزاده – رتبه 100 رشته علوم اقتصادی ارشد 95

مینا محمدظاهری – رتبه 952 رشته فیزیک ارشد 95

فرشاد رسولی – رتبه 40 رشته حسابداری ارشد 95

حمید درزی – رتبه 1268 رشته حسابداری ارشد 95

سید کسری حیدری – رتبه 6 رشته الهیات و معارف اسلامی ارشد 95

تهمینه آقاجانی – رتبه 69 رشته مهندسی کشاورزی – علوم دام و طیور ارشد 95

رتبه 297 رشته مهندسی کشاورزی – علوم دام و طیور ارشد 95

حمیدرضا روستا – رتبه 702 رشته مهندسی عمران ارشد 95

رامین نیکزاد – رتبه 94 رشته مهندسی برق ارشد 95

مهدی کیا – رتبه 23 رشته مهندسی شیمی ارشد 95

مهدیه رئوفی – رتبه 5 رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ارشد 95

مهرداد قربانی فرد – رتبه 4 رشته حقوق ارشد 95

ناصر احمدزاده – رتبه 680 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95

رتبه 24 رشته مهندسی نساجی و پلیمر ارشد 95

رتبه 24 رشته مهندسی منابع طبیعی ارشد 95

رتبه 161 رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ارشد 95

رتبه 146 رشته علوم اقتصادی ارشد 95

رتبه 11 رشته علوم جغرافیایی ارشد 95

وحید زینل پور – رتبه 162 رشته مهندسی عمران ارشد 95نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 95

حسین کول داری – رتبه 502 رشته مهندسی عمران ارشد 95نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 95

سید وحید جوادی – رتبه 562 رشته مهندسی عمران ارشد 95نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 95

حسن عرفانی نسب – رتبه 700 رشته مهندسی عمران ارشد 95نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 95

رتبه 360 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 95

مهرداد میرآقایی – رتبه 1915 رشته مهندسی مکانیک ارشد 95نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 95

مهدی خوش خون – رتبه 229 رشته مهندسی حسابداری ارشد 95نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 95

افسانه صادقی – رتبه 512 رشته مهندسی حسابداری ارشد 95نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 95

رتبه 309 رشته مهندسی شیمی ارشد 95نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 95

علی بهرامی – رتبه 545 رشته مهندسی مواد ارشد 95

رتبه 203 رشته زبان انگلیسی ارشد 95

علی عابدینی – رتبه 94 رشته مدیریت اجرایی ارشد 95

رتبه 19 رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل ارشد 95

مسلم کرانی – رتبه 16 رشته مهندسی معدن ارشد 95 منبع کنکور

برچسب ها:
لینک کوتاه این مطلب:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد