احتمال برگزاری دو کنکور در سال ۹۸

احتمال برگزاری دو کنکور در سال ۹۸

احتمال برگزاری دو کنکور در سال ۹۸به نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکوریکی از نگرانی هایی که بچه های پیش دانشگاهی امسال دارند اینه اگر خدای نکرده در کنکور ۹۷ موفق نشدند...ادامه

چگونه در حوزه خاکستری مطالعه گرفتار نشویم

چگونه در حوزه خاکستری مطالعه گرفتار نشویم

چگونه در حوزه خاکستری مطالعه گرفتار نشویم کنکوری‌ها در حوزه خاکستری مطالعه گرفتار نشوید! بر اساس رنگ‌ها سه دسته کنکوری داریم: سیاه خاکستری سفیدرنگ سفید از مشخصات کنکوری‌هایی است که موقع...ادامه

تقویت ذوق ریاضی

تقویت ذوق ریاضی

تقویت ذوق ریاضیبه نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکور)یک روز یکی از همکاران در یکی از آموزشگاه های کنکور داشت دانش آموزی را عتاب میکرد که چرا درصدت در کنکور آزمایشی در...ادامه

8 نکته کلیدی در درس خواندن

8 نکته کلیدی در درس خواندن

8 نکته کلیدی در درس خواندنبه نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکور) - مطالعه و انجام تکالیف گروهی هیچ وقت قدرت همکلاسی ها و هم گروه های خود را دستکم نگیرید. به ویژه وقتی که بر...ادامه