تقویت ذوق ریاضی

تقویت ذوق ریاضیبه نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکور)یک روز یکی از همکاران در یکی از آموزشگاه های کنکور داشت دانش آموزی را عتاب میکرد که چرا درصدت در کنکور آزمایشی در...ادامه

8 نکته کلیدی در درس خواندن

8 نکته کلیدی در درس خواندنبه نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکور) - مطالعه و انجام تکالیف گروهی هیچ وقت قدرت همکلاسی ها و هم گروه های خود را دستکم نگیرید. به ویژه وقتی که بر...ادامه

مدیریت زمان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری ۵۰ ٪ پوهنتون چاندیگر ایالت پنجاب کشور هند

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری ۵۰ ٪ پوهنتون چاندیگر ایالت پنجاب کشور هندبه نقل از (کنکور وی آی پی (اخبار کنکور)-تکنیک، جزوه و منابع کنکور) پوهنتون چاندیگر ایالت پنجاب کشور...ادامه