کنکور

همه چیز درباره انتخاب رشته۹۶

همه چیز درباره انتخواب رشته۹۶ضمن تبریک به همه شرکت کننده گان آزمون سراسری به اطلاع شما می رساند که آماری از تراز ها و رتبه های پذیرفته شده گان آزمون ۹۵ و نیز اطلاعاتی درباره انتخاب رشته صحیح برای...ادامه

مصاحبه با قبولی نخبگان در رشته رادیولوژی

حسین ساربانی رادیولوژی علوم پزشکی اصفهان  لطفا  خودتان  را به طور کامل معرفی نمایید. حسین ساربانی – نام  واحد دانشگاهی قبولی خود را ذکر نمایید. رادیولوژی علوم پزشکی اصفهان آیا برای اولین بار...ادامه