دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فیزیک کنکور سراسری - کنکور | مشاوره کنکور | انتخاب رشته | کارشناسی ارشد | پزشکی | کتاب

خبرهای ویژه

» جزوه کنکور » دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فیزیک کنکور سراسری

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ - ۲۲:۲۱

 کد خبر: 16678
 14 بازدید

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فیزیک کنکور سراسری

[yasr_visitor_votes size=”large”] دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فیزیک کنکور فیلم های آموزشی رایگان آموزش جامع فیزیک کنکور رو براتون آماده کردیم و میتونین این فیلم ها رو به صورت رایگان از همراه کنکور دانلود کنین.مدرس حمید فدایی فرد دبیر برجسته فیزیک کنکور کشور جلسه ١ -> مرور ترمودینامیک- جلسه اول تدریس: رقتار گازها، گازهای کامل، تغییر انرژی درونی، فرآیند […]

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فیزیک کنکور سراسری

[yasr_visitor_votes size=”large”]

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع فیزیک کنکور

فیلم های آموزشی رایگان آموزش جامع فیزیک کنکور رو براتون آماده کردیم و میتونین این فیلم ها رو به صورت رایگان از همراه کنکور دانلود کنین.مدرس حمید فدایی فرد دبیر برجسته فیزیک کنکور کشور

دانلود قسمت ۱ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۳۷۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۱ آموزش فیزیک با کیفیت بالا ( ۱۵۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۱ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۶۳ مگابایت)

فصل اول: ترمو دینامیک سرفصل های: فرایند هم دما، فرایند هم فشار، فرایند بی دررو، فرایند دلخواه، چرخه ، تغییرات انرژی درونی، ماشین گرمایی، چرخه موتور اتومبیل، یخچال

دانلود جزوه قسمت ۱ فیزیک

 

جلسه ٢ -> ترمودینامیک – جلسه دوم حل نمونه سوالات کنکوری از ترمو دینامیک

دانلود قسمت ۲ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۳۰۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲ آموزش فیزیک با کیفیت بالا ( ۸۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۲ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۵ مگابایت)

 

جلسه ٣ -> ترمودینامیک – جلسه سوم ادامه حل نمونه سوالات کنکوری از ترمو دینامیک

دانلود قسمت ۳ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۳۶۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۳ آموزش فیزیک با کیفیت بالا ( ۱۰۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۰ مگابایت)

 

جلسه ۴ -> مغناطیس – جلسه اول تدریس: خواصیت مغناطیسی- مواد پارامغناطیسی- مواد فرومغناطیسی (نرم، سخت)- تولید میدان مغناطیسی

دانلود قسمت ۴ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۳۰۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۴ آموزش فیزیک با کیفیت بالا ( ۸۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۴ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۱ مگابایت)

 

جلسه ۵ -> مغناطیس – جلسه دوم تدریس: عوامل تولید کننده میدان مغناطیسی، تعیین نقطه اکسترمم، پیچه ی مسطح سیم لوله

دانلود قسمت ۵ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۴۳۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۵ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۵ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۷ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۶ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱۰۱۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۶ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۸۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۶ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۴ مگابایت)

 

جلسه ٧ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: سرعت لحظه ای ، توقف لحظه ای مدت فیلم ۴٠:١۵ سرعت لحظه ای مسافت طی شده مسافت لحظه ای جابه جایی حل مسائل ٧ _٨_٩ تکلیف از سوال ١۶ تا ۴٠ نکته ١ ) هر موقع v=٠ شد الزاما تغییر جهت نداریم اگر تغییر علامت داد آنگاه تغییر جهت داده است

دانلود قسمت ۷ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۱۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۷ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۷۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۷ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

جزوه جلسه ششم حرکت شناسی جزوه جلسه ششم و هفتم

دانلود جزوه جلسه ۷ فیزیک

 

جلسه ٨ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: حرکت شناسی (شتاب متوسط ، شتاب لحظه ای متوسط و بازه ی زمانی ، حرکت یکنواخت)

دانلود قسمت ۸ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱۰۲۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۸ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۸ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۰ مگابایت)

 

جلسه ٩ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مسئله از فصل ١ تدریس: طول جابجایی ، حرکت با شتاب ثابت ، معادلات مستقل از زمان و مکان

دانلود قسمت ۹ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۹۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۹ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۹ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۹ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۱۰ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۲۳ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۰ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۰ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۹ مگابایت)

فیزیک یک، حرکت شناسی جزوه جلسه های هشتم و نهم و دهم

دانلود جزوه جلسه ۱۰ فیزیک

 

جلسه ١١ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: جابجایی در ثانیه n-ام ، حل مسئله و رفع اشکال

دانلود قسمت ۱۱ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۲ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۱ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۴۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۱ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۴ مگابایت)

فیزیک ١ حرکت شناسی جزوه جلسه یازدهم و دوازدهم

دانلود جزوه جلسه ۱۱ فیزیک

 

جلسه ١٢ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: نمودار مکان و زمان ، سرعت متوسط ، سرعت لحظه ای ، شتاب متوسط ، شتاب مغناطیسی ، مسافت طی شده

دانلود قسمت ۱۲ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۲ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۴۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۲ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۵ مگابایت)

 

جلسه ١٣ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: نمودار زمان- مکان، جا به جایی، سرعت متوسط، سرعت لحظه ای، شتاب متوسط حل مثال های: ۴۶، جزوه ۴٧، جزوه ۴٨، جزوه

دانلود قسمت ۱۳ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۲ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۳ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۳۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۳ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۹ مگابایت)

 

جلسه ١۴ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ۴٩، ۵٠، ۵١، ۵٢، ۵٣، تدریس: نمودار شتاب زمان نمودار سرعت زمان

دانلود قسمت ۱۴ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۰۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۴ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۴ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۴ مگابایت)

فیزیک یک، حرکت شناسی جلسه سیزدهم و چهاردهم

دانلود جزوه جلسه ۱۴ فیزیک

 

جلسه ١۵ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های ۵٣ و ۵۴ جزوه رفع اشکال از گاج حل تمرین: ١٨٣، ١٧٠، ١٩٩،١٧۵، ١٧٧، ١٨۴، ٢٠٧، ١٩٣، ١٩۵، ١۶٩، ٢٠٠، ١٩٢ گاج

دانلود قسمت ۱۵ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۸۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۵ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۵ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۴ مگابایت)

جزوه فیزیک یک پیش دانشگاهی حرکت شناسی جلسه ١۵

دانلود جزوه جلسه ۱۵ فیزیک

 

جلسه ١۶ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ۵۴، جزوه حرکت شناسی ۵۵، جزوه حرکت شناسی ۵۶، جزوء حرکت شناسی رفع اشکال و حل مثال های گاج ٢۴۶، گاج ٢٧٣، گاج ٢٨٨، گاج

دانلود قسمت ۱۶ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۶ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۹۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۶ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۰ مگابایت)

دانلود جزوه جلسه ۱۶ فیزیک

 

جلسه ١٧ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ٢٩۵، ٢٨۵، ٢٢٧،٢٨۶، ٢٨۶، ٢٩١، ۴٩٣، ۴٩۵ گاج و حل مثال های: ۵٧، ۵٨، ۵٩، ۶٠ جزوه

دانلود قسمت ۱۷ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۷ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۹۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۷ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۱ مگابایت)

جزوه فیزیک یک پیش دانشگاهی حرکت شناسی جلسه ۱۷

دانلود جزوه جلسه ۱۷ فیزیک

 

جلسه ١٨ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ۶١، ۶٣، ۶۴ جزوه

دانلود قسمت ۱۸ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۸ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۸ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۶۱ مگابایت)

جزوه فیزیک یک پیش دانشگاهی حرکت شناسی جلسه ۱۸

دانلود جزوه جلسه ۱۸ فیزیک

 

جلسه ١٩ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل: تست های ۶۴ و ۶۵ جزوه صفحه ۵٩ کتاب گاج تست های ۴٣۵، ۴٣٩، ۴۵۵

دانلود قسمت ۱۹ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۱۹ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۳۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۹ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۷۸ مگابایت)

جزوه فیزیک یک پیش دانشگاهی حرکت شناسی جلسه ۱۹

دانلود جزوه جلسه ۱۹ فیزیک

 

دانلود قسمت ۲۰ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۰۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۰ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۰ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۶۰ مگابایت)

جزوه جلسه ۲۰ فیزیک

دانلود جزوه جلسه ۲۰ فیزیک

 

جلسه ٢١ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال: ۶٣، ۶٨، ۶٩، ٧٠ جزوه

دانلود قسمت ۲۱ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۰۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۶۰ مگابایت)

جزوه جلسه بیست و یکم حل مثال های: ۶٣، ۶٨، ۶٩، ٧٠

دانلود جزوه جلسه ۲۱ فیزیک

 

جلسه ٢٢ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال: ٧١، ٧٢، ٧٣ و٧۴ جزوه تدریس: معادله حرکت و حرکت نسبی تکلیف: حل تمرین، ۵٢۴ الی ۵۵٢ کتاب گاج

دانلود قسمت ۲۲ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۲۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۴۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۸۵ مگابایت)

جزوه جلسه بیست و دوم حل مثال: ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧۴ تدریس: معادله حرکت حرکت نسبی

دانلود جزوه جلسه ۲۲ فیزیک

 

جلسه ٢٣ -> فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: حرکت نسبی حل مثال های: ٧٩، ٧٧ جزوه رفع اشکال از کتاب گاج حل مثال: ۴۶۴، ۵٣٢، ۵٠١، ۵٣۵، ۵٠٣، ۴۶٩

دانلود قسمت ۲۳ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۳۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۴ مگابایت)

دانلود جزوه جلسه ۲۳ فیزیک

 

جلسه ٢۴ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: نور هندسی حل مثال های: ١، ٢، ٣، ۴، ۵ جزوه

دانلود قسمت ۲۴ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۰۳ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)

جزوه فیزیک یک، نور هندسی جلسه ٢۴

دانلود جزوه جلسه ۲۴ فیزیک

 

جلسه ٢۵ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی حل سوالات: ٧، ٨، ٩ جزوه

دانلود قسمت ۲۵ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۹۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۲ مگابایت)

جزوه فیزیک اول دبیرستان: نور هندسی جلسه ٢۵

دانلود جزوه جلسه ۲۵ فیزیک

 

جلسه ٢۶ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: نبم سایه – نکته صفحه ٧ جزوه – خسوف و کسوف – بازتاب نور حل مثال های؛ ١٢ و ٧ و ١٣ و ١۴ و ١۶ و ١٧

دانلود قسمت ۲۶ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۰۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)

جزوه نور هندسی جلسه ٢۶ از صفحه شش الی یازده

دانلود جزوه جلسه ۲۶ فیزیک

 

دانلود قسمت ۲۷ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

جزوه کامل نور و بازتاب نور سرفصل ها: نور هندسی، پرتو، اجسام کدر، اجسام آینه ای، تشکیل سایه، تشکیل نیم سایه ، نیم سایۀ حلقوی، بازتاب نور، دوران آینۀ تخت، میدان دید در آینه تخت، آینه های کروی، مرکز انحنان آینه، محور اصلی آینه، شعاع، آینه مقعر، کانون آینه مقعر، تشکیل تصویر در آینه مقعر، جسم در فاصله کانونی، جسم بین کانون و مرکز انحنای آینه، جسم روی مرکز انحنای آینه، جسم خارج از مرکز انحنای آینه، آینهی محدّبروایط ریاضی در آینه های کروی،

دانلود جزوه جلسه ۲۷ فیزیک

 

جلسه ٢٨ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: انتقال تصویر در آینه تخت میدان دید در آینه تخت حل مثال: ٢٢ و ٢٧ و ٢۶ و ٢٨و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠

دانلود قسمت ۲۸ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۳۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۹۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

 

جلسه ٢٩ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی نکته صفحه ١۵ حل مثال ٣٣ تدریس: آینه های کروی مرکز انحنان آینه محور اصلی آینه تعریف تصویر مجازی مطالب کنکوری که در جزوه ذکر نشده است تشکیل تصویر در آینه های مقعر

دانلود قسمت ۲۹ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۵۰ مگابایت)

 

جلسه ٣٠ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی حل مثال های: ٣۴ و ٣۵ و ٣۶ و نکته صفحه ١٨ تدریس: آینه های محدب ویژگی تصویر در آینه های محدب حل تست بسیار بسیار مهم از کنکور امسال (٩۴-٩٣) مشاوره دبیر در مورد: ((( چگونگی تقسیم زمان در جلسه کنکور)))

دانلود قسمت ۳۰ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۰۰ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۷ مگابایت)

 

جلسه ٣١ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: رابطه ریاضی در آینه ها حل مثال: ٣۶ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ۴٠ و ۴١ و ۴٢

دانلود قسمت ۳۱ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۵ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۳۲ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۰ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۱ مگابایت)

 

جلسه ٣٣ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی حل مثال های: ۴۶ و ۴٧ و ۴٨ و ۴٩ تدریس نکته صفحه ٢۶

دانلود قسمت ۳۳ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۹۷۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

 

جلسه ٣۴ -> تدریس فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی تدریس: سرعت جا به جایی جسم سرعت جابه جایی تصویر رابطه سرعت جا به جایی جسم و سرعت جا به جایی تصویر نکته صفحه ٢٨ مطالب تکمیلی بسیار بسیار مهم

دانلود قسمت ۳۴ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۰۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۱۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)

جزوه کامل شکست نور و عدسی سرفصل ها: شکست نور، ضریب شکست نسبی،‌ قانون اسنل-دکارت، زاویۀ حدّ و بازتاب کلّی، عمق ظاهری و عُمق واقعی، عدسی ها، عدسی همگرا، محور اصلی عدسی، مرکز نوری، پرتوهای خاص در عدسی همگرا، تشکیل تصویر در عدسی همگرا، عدسی واگرا،‌ پرتوهای خاص در عدسی واگرا، روابط ریاضی در عدسی، ابزارهای نوری

دانلود جزوه جلسه ۳۴ فیزیک

 

جلسه ٣۵ -> تدریس: ١. فیزیک اول دبیرستان، نور هندسی ٢. فیزیک اول دبیرستان، فصل پنجم: شکست نور و عدسی رفع اشکال حل سوالات ٧٢ و ۶٨ تدریس: فصل پنجم فیزیک اول دبیرستان قانون اسنل- دکارت حل مثال های ٢ و ٣ و ۴ و ۵ تکلیف: از تست ١٨۶ تا تست ٢٨١ تست های زوج (کتاب گاج)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش فیزیک با کیفیت عالی (۱٫۰۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش فیزیک با کیفیت بالا (۱۰۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش فیزیک با کیفیت متوسط (۴۱ مگابایت)

 

جلسه ٣۶ فیزیک اول دبیرستان، فصل پنجم: شکست نور و عدسی حل مثال های: ۶ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ جزوه

دانلود قسمت ۳۶ آموزش با کیفیت عالی (۹۱۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش با کیفیت بالا (۱۰۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش با کیفیت متوسط (۳۹ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۳۷ آموزش با کیفیت عالی (۱۰۸۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش با کیفیت بالا (۱۲۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ٣٨ فیزیک اول دبیرستان، فصل پنجم: شکست نور و عدسی حل مثال های: ١۴ و ١۵ و ١۶ تدریس: نکته صفحه ٨ نکته صفحه ١٠ عمق ظاهری و عمق واقعی

دانلود قسمت ۳۸ آموزش با کیفیت عالی (۷۳۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش با کیفیت بالا (۸۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش با کیفیت متوسط (۳۵ مگابایت)

 

جلسه ٣٩ فیزیک اول دبیرستان، فصل پنجم: شکست نور و عدسی تدریس: انواع عدسی ها عدسی های همگرا محور اصلی عدسی ها مرکز نور پرتوهای خاص در عدسی همگرا تشکیل تصویر در عدسی های همگرا عدسی های واگرا محور اصلی عدسی مرکز نور و کانون و پرتوهای خاص در عدسی های واگرا تشکیل تصویر در عدسی های واگرا روابط ریاضی در عدسی ها حل مثال های: ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢۴ و ٢۴ و ٢۵ و ٢۶

دانلود قسمت ۳۹ آموزش با کیفیت عالی (۱۰۰۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش با کیفیت بالا (۱۱۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش با کیفیت متوسط (۴۷ مگابایت)

 

جلسه ۴٠ فیزیک اول دبیرستان، فصل پنجم: شکست نور و عدسی حل مثال های: ٢۶ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣۴ و ٣۵ و ٣۶ تدریس: نکته صفحه ١۶ تکالیف: تست های ٢٨٣ الی ۶٢۴ مضارب ۵

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت عالی (۱۰۱۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت بالا (۱۲۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۴۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۴٢ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ٧٨ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ تدریس: حرکت دوبعدی بردار

دانلود قسمت ۴۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۴٣ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ٨٣ (معادله مسیر)، ٨۴ ، ٨۵، ٨۶ ، ٨٧، ٨٨ تدریس: بردار سرعت متوسسط بردار جابه جایی یادآوری قانون دست چپ

دانلود قسمت ۴۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۴۴ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: بردار شتاب متوسط حل مثال های: ٨٩، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢، ٩٣

دانلود قسمت ۴۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۴۵ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ٩٣، ٩۴، ٩۵، ٩۶، ٩٧، تدریس: حرکت دو بعدی

دانلود قسمت ۴۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۴۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۴٧ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: تکانه (اندازه حرکت)نکات صفحه ٣۴، قضیه کار و انرژی پایستگی، قوانین نیوتن بر حسب تکانه، آهنگ متوسط تغیرر تکانه جسم حل مثال های: ٨٢، ٨٣، ٨۴، ٨٧، ٨٨، ٨٩

دانلود قسمت ۴۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۴٨ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد تدریس: معادلات شتاب، معادلات سرعت (مألفه عمودی و افقی)، نقطه اوج، حرکت پرتابی، نکته صفحه ۵٠ حل مثال های: ٩٩، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٣

دانلود قسمت ۴۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۴٩ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ١٠٣، ١٠۴، ١٠۵، ١٠۶، ١٠٧، ١٠٧، ١١٠ تدریس: نکات صفحه ۵٢، اندازه سرعت متحرک، انرژی جنبشی ذره در نقطه اوج، معادله مسیر حرکت پرتابی

دانلود قسمت ۴۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۴۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۴۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۵٠ فصل اول- حرکت شناسی در دو بعد حل مثال های: ١١٢، ١١٣، ١١۵، ١٢، ١٢١ تدریس: نکته صفحه ۵۶ جزوه، (پرتابه)، بررسی حالت های خاص، نکات بسیار مهم صفحه ۵٧، پرتابه، رابطه برد تابع، رابطه ارتفاع اوج و برد تابه افق به افق، نکاتی در مورد حرکت پرتابه افق به افق در صورت ثابت بودن

دانلود قسمت ۵۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۵۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۱ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۵٢ فیزیک دوم، فصل اول: اندازه گیری و بردار تدریس: تبدیل واحد، تفاوت متر و میکرومتر، ابزار اندازه گیری، یکای اندازه گیری، دقت اندازه گیری وسایل، دقت یکای اندازه گیری، روش دقیق محاسبه اندازه گیری حل مثال های: ٢، ٣، ۵، ۶

دانلود قسمت ۵۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۲ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۵٣ فیزیک دوم، فصل اول: اندازه گیری و بردار حل مثال های: ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١۴، ١۵، ١۶، ١٧، ١٨، ١٩، تکالیف: تست های کتاب جوکار (همه به غیر از اونایی که علامت * دارند)

دانلود قسمت ۵۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۳ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۵۴ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: قوانین نیوتن، حرکنت، نیرو، قانون اول نیوتن، رابطۀ برداری حل مثال های: ٢، ٣، ۴، ۵، ۶، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١

دانلود قسمت ۵۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۴ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۵۵ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: نیرو، نیروی گرانش نیون، نیروی وزن ادامۀ حل تمرین و حل مثال های: ١١، ١٢، ١٣، ١۴، ١۵، ١۶، ١٧

دانلود قسمت ۵۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۵ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۵۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۶ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۵٧ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: حرکت تند شوند، حرکت کند شونده، رسم نمودارهای وارد بر جسم، دستگاه مختصات، نمودار سرعت زمان حل مثال های: ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢۴، ٢۵، ٢۶ حل مسئله های مختلف دینامیک

دانلود قسمت ۵۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۷ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۵٨ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: نیروی اصطکاک، جسم ساکن، آستانه حرکت، سطح تماس دو جسم، نیروmin حل مثال های: ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠ حل مثال با استفاده از قوانین نیوتنی رفع اشکال

دانلود قسمت ۵۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۸ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

جلسه ۵٩ فیزیک دوم، فصل دوم: دینامیک (نیروشناسی) تدریس: حرکت در سطح شیبدار، شرط ساکن بودن حل مثال های: ٣٢،٣٣،٣٣،٣۴ درس: فصل دوم پیش دانشگاهی و فصل سوم دوم دبیرستان (دینامیک) _ قسمت ششم مبحث: ادامه اصطکاک ایستایی (fs.max و fs) + اشاره به سطح شیب دار و شروط ساکن بودن روی آن مثال های حل شده: ٣١-٣٢-٣٣-٣۴-٣۵ جزوه مدت زمان فیلم: ۴٠:۵۶

دانلود قسمت ۵۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۵۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۵۹ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۶۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت خوب

دانلود قسمت ۶۰ فیلم فیزیک کنکور – با کیفیت متوسط

منبع


برچسب ها : , , , , , ,
دسته بندی : جزوه کنکور
ارسال دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.